مقالات

ابطال قولنامه

قولنامه های دستی باطل

پاسخ سوالات آیا قولنامه دستی پس از فوت اعتبار دارد،قولنامه دستی بدون اثر انگشت ،قولنامه دستی بدون شاهد هستید ابتدا باید شمارا با یکی از عمده ترین ایرادات در قولنامه های دستی که توسط افراد تنظیم می گردد آشنا کنیم.

ممکن است طرفین به جهت عدم آگاهی از حقوق خوددرهنگام تنظیم قرارداد دارای مشکلات اساسی شوندکه در بسیاری از قراردادهای امروزی به چشم میخورد مادراین محتوا سعی داریم شما رابا این مشکلات آشنا کرده ودر ادامه درخصوص ابطال و بطلان قولنامه های دستی ودر خصوص آثارحقوقی الفاظ باطل و بطلان و فسخ درقولنامه های دستی توضیح دهیم.

به کرات دیده شده بسیاری از افراد جامعه با داشتن اطلاعات اندکی در مسائل حقوقی در تنظیم قولنامه های خود از عباراتی نامفهوم و یا حتی غیر حقوقی استفاده می کنند و اگر  از کلمات حقوقی نیز استفاده می شود ازیک لفظی که دارای یک معنا در عالم حقوق است اما طرفین آن را به قصد استفاده از کلمه ای با معانی متعدد در قرارداد به کارمی برندمانند زمانی که در قرارداد درج می شوددرصورت عدم پرداخت ثمن و یا پاس نشدن هر یک از چک های صادره ، قرارداد باطل ، فسخ ،منفسخ وباطل است که طرفین استفاده از چنین الفاظی را به قصدعدم مسیولیت یک دیگر در مقابل هم بکار می برندلاکن نمیدانند که هریک دارای آثار و بارحقوقی متفاوتی است.

 استفاده از فسخ ،باطل و بطلان در قولنامه های دستی:

درج عباراتی غیر حقوقی و یا حتی نامفهوم توسط طرفین در عقد یا قولنامه ممکن است در صورت به وجود آمدن اختلاف ، طرفین را درگیر پروسه های طولانی دادرسی و یا صدور حکم به بیحقی گرداند اما باید بدانیدگاها وکیل پایه یک دادگستری دررویارویی با یک قراردادیا مبایعه نامه که بین طرفین منعقد شده با ضمانت اجراهایی که از لحاظ حقوقی دارای چندین مفهوم و یا به غلط در قرارداددرج شده است رو برو می شود که به دنبال راهی در جهت حل مشکل است ما در این نوشتار شما رو با این الفاظ در قرارداد یا قولنامه دستی آشنا خواهیم کرد و در خصوص بطلان یا ابطال قولنامه دستی شما را آگاه خواهیم کرد .

اابطال و بطلان قولنامه های دستی: 

یکی از ایرادات در قراردادهامخصوصا قولنامه های دستی ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات قراردادی است که از لحاظ حقوقی هریک از آن عبارات دارای تفسیرهای  متفاوت و یا معانی متفاوت خواهند بود و طرفین عقدآن را دارای یک مفهوم حقوقی دانسته ودرقرارداد خود درج می نمایند مثلا استفاده از واژه های ابطال ،بطلان ،منفسخ ، فسخ توسط طرفین در قراردادهایی که درهنگام معامله به این شکل در ج می شود  ” اگر خریدار مابقی ثمن معامله خود را در فلان تاریخ پرداخت نکند معامله فسخ ،باطل ،منفسخ و باعث بطلان است ” درج چنین کلماتی صرفا شما رو دچار گره های حقوقی خواهد کرد .

آثار عبارات ابطال و بطلان قولنامه های دستی :

باید بدانید استفاده از هریک از این واژگان دارای مفهوم متفاوت بوده و هیچ کدام را نه به جای  یکدیگر میتوان استفاده کرد و نه می توان همه این الفاظ را در قرارداد ها گنجاند  چرا که یک قراردادرایا میتوان باطل کردیا منفسخ و یا توسط طرفین و یا قانونا فسخ نمود و یا معامله قابل ابطال بنابراین استفاده از هریک از این واژگان به جای دیگری غلط و دارای آثار قانونی مختص به خود خواهد بود ولی در این شرایط در اختیارات قاضی دادگاه است که بر اساس الفاظ قصد طرفین معامله کننده را مشخص کند و تعیین کندکدامیک از آنها مقصودطرفین بوده است.

مفهوم معامله باطل یا بطلان قولنامه های دستی:

من در این نوشتار قصد دارم شما را با الفاظ بطلان و ابطال معامله آشنا کنم در صورتی که قصد معامله دارید بدانید درج هریک از آنها در قرارداددارای چه بار حقوقی برای شما خواهد بود. زمانی که شما قرارداد و یا قولنامه ای را منعقد می کنید قانون گذار مطابق ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی را برای آن اعلام کرده است که درصورت عدم وجود هریک از این شرایط قراردادباطل و یا غیر نافذخواهد بود :

بطلان قولنامه

شرایط صحت تنظیم قولنامه های دستی :

در بند 1 ماده فوق قانون گذار به قصد و رضای طرفین اشاره می کندو ضمانت اجرای عدم قصد را در قرارداد بطلان می داند که به تعریف آن می پردازیم . شاید بسیاری از قولنامه ها یا قراردادهای امروزی بدون قصدطرفین منعقدگردد یعنی طرفین دارای قصد واقعی نبوده اند لذا با ما همراه باشید تا ضمانت اجراهای قانونی را به تفصیل توضیح دهیم

 قولنامه های دستی باطل :

معامله ای است که از نظر حقوقی آثار قانونی ندارد و در حکم عدم آن معامله در عالم اعتبار است شاید تاکنون معامله صوری را شنیده باشید این نوع معاملات از همین دسته از معاملات می باشند یعنی شخص به دلیل آنکه قصد معامله واقعی را نداشته معامله او باطل وگویی معامله از ابتدا وجودنداشته است.

عدم رضایت درتنظیم قولنامه های دستی :

در بند 1 قانون مدنی قانون گذار از عدم رضا در غقدمی گوید مقصود عدم رضایت شخص معامله کننده است که در این صورت معامله غیر نافذ خواهد بود مطمئنان تاکنون در خصوص انتقال مال غیر یا معامله به مال شخصی دیگر شنیده اید این نوع معاملات به دلیل آنکه مالک مال از معامله بر روی مال خود بی اطلاع بوده و یا شخص معامله کننده نمایندگی قانونی ، قراردادی ، قضایی از سوی مالک نداشته است معامله ای غیر نافذ منعقد کرده که پس از اخذ رضایت از ناحیه مالک معامله صحیح در غیر این صورت باطل خواهد شد.

قولنامه های دستی قابل ابطال:

در این بند شما فرق بین معامله باطل و معامله قابل ابطال را خواهید فهمیدمعامله قابل ابطال معامله صحیحی است که شخص ذی نفع می تواند آن را باطل کند و قرارداد از روز اول بی اثر شود که در حقوق ایران در موارد استثنایی ممکن است واقع شود.

در این بند در خصوص مفهوم ابطال و بطلان قولنامه ها خواهیم گفت که شاید سوال بسیاری از شما عزیزان است :

در معاملاتی که با سند رسمی منعقد می گردد شما می توانید دادخواست خود را مبنی بر ابطال سند رسمی به دادگاه تقدیم کنید و اگر معامله با سند عادی مثل قولنامه های عادی منعقد شده باشد می توانید در صورت ایجاد شرایط بطلان خواسته خود را بطلان بیع قرار دهید نمونه این رای را می توانید با کلیلک بر لینک زیر در سامانه آرای قضایی مشاهده کنید

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7956

مفهوم بطلان قولنامه های دستی:

در مفهوم بطلان قولنامه باید گفت بطلان زمانی واقع می شود که عقد فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد و معامله را ازابتدا بی اثر کند و اثر خود را ازابتدا از دست بدهد مثلا اگر شخصی به مال دیگری معامله کند و هیچ اذن و اجازه ای از مالک نداشته باشدپس از آگاه شدن مالک از این موضوع معامله با خریدار را رد کند در این فرض با ارسال اظهارنامه عدم رضایت خود به معامله را اعلام و سپس با طرح دادخواست درخواست اعلام بطلان عقد را خواهد داد.

مثالهایی از ابطال یا بطلان قولنامه های دستی :

نمونه دیگری که قانون گذار از عقد باطل گفته است عقد اجاره است ” در صورتی که در مورد اجاره عیبی حاصل شود که نتوانیم رفع عیب کنیم اجاره باطل است  اگرچه به نظر حقوقدانان در این جا منظور قانونگذار عقد منفسخ  می گردد یعنی عقد از ابتدا تا زمان منفسخ شدن دارای آثار قانونی است واز زمان انفساخ به بعد آثار قانونی خود را از دست خواهد دادلاکن قانونگذار از لفظ باطل استفاده کرده است  انفساخ عقد زمانی واقع می شود که از نظر قانونی آن عقد  به دلیل مانعی که مد نظر قانون گذار است اثار خود را از دست بدهد نمونه دیگر زمانی است که فروشنده در عقد بیع قبل از تحویل موضوع معامله  بدون اراده وی موضوع معامله تلف شود در این فرض هم قانونگذار معامله را منفسخ می داند و باید ثمن معامله به خریدار برگردد.

 

وکیل ابطال قرارداد

 

آدرس 1: تهران – خیابان جردن – خیابان ناهید شرقی پلاک 38 ( گروه وکلای همیار )

آدرس 2: حد فاصل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازی پ 1294 واحد 8 ط 2 ( گروه وکلای همیار )

آدرس 3: بندر عباس خیابان بلوکی جنب بانک سپه (گروه وکلای همیار )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چطور می تونیم به شما کمک کنیم؟

برای حل مشکلات حقوقی خودتان به ما اعتماد کنید و با ما تماس بگیرید.

آخرین مقالات