تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد 

در حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تشریح گردیده که انعقاد قرارداد مصداقی از آن است ، در ماده 190قانون مدنی قانون گذار شرایط عمومی انعقاد عقد را نام می برد و در مواد آتی ضمانت اجرای فقدان هر یک از آن شرایط را توضیح می دهد .

من به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری در چند سال فعالیت خود گاها با پرونده هایی روبرو هستم که در انعقاد یک قرارداد طرفین به مشکلات حقوقی و کیفری روبرو شده اند و دلیل آن را عدم آگاهی از شرایط انعقاد یک عقد و اصول حقوقی می دانم به عنوان مثال طرفین عقد از الفاظ ابطال ، فسخ و انفساخ یک معنا را برداشت کرده و در عقدبه جای یکدیگر استفاده کرده اند این در حالی است که هرکدام از آنها در شرایطی متفاوت واقع خواهند شد . بنابراین پیشنهاد ما به شما عزیزان مشورت با وکیل متخصص در امورقرارداد هاست که با اعتماد بیشتر بتوانیددر خصوص نقل و انتقالات اموال خود به پای میز مذاکره بروید . 

 

دانلود فایل تنظیم قرارداد

به اشتراک گذاری: