درباره وکلای همیار

کیفری

وکیل کیفری

حقوقی

وکیل حقوقی

قراردادها

وکیل قراردادها

خانواده

وکیل خانواده

درباره وکلای همیار

امروزه به جهت وسعت ارتباطات و گسترش فناوری اطلاعات در مقایسه با گذشتگان بیش از بیش نسبت به دنیای مجازی و رایانه احساس نیاز می گردد چرا که عصر جدیدبا دنیای مجازی و اینترنت تلفیق گردیده است به گونه ای که اگر تا چندین سال پیش  شخصی تعرض به مال دیگری می نمود او را صرفا درعالم واقعی قابل تصور و مستحق کیفر می دانستند اما امروزه بسیاری از افعال مجرمانه در بستر اینترنت و رایانه به وقوع می پیوندد که در قانون جرائم رایا نه ای جرم انگاری گردیده و گاها با مواردی بر خورده ایم که عقلا جرم است و از نظر عرفی قبیح  لاکن از نظر قانون مجازات  جرم انگاری نشده است 

گروه وکلای همیار در تلاش است با سایت پیشرو که آن را پل ارتباطی خود با شما میبیند در خصوص بسیاری از جرائم و دعاوی حقوقی بحث و گفتگو کند و در راستای حل مشکلات حقوقی و کیفری و پیش گیری از آن به شما یاری رساند.