مقالات

مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری

در مورد مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری و موسسین و مدیران شرکت چه میدانید؟ ایا میدانید اگر موسسین شرکت در تعیین ارزش آورده ها تخلف کنند قابل مجازات خواهند بود؟وکیل شرکت در گروه وکلای همیار به شما خواهد گفت چه اموری تخلف از قوانین است که به موجب آن مدیر یا موسس شرکت تجاری دارای مسئولیت کیفری خواهدشد.

مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری ومدیران شرکت در قانون تجارت :

در قانون تجارت قانونگذار فصلی از آن را اختصاص به جرائم و مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری و مدیران و بازرسین داده است که درصورت تخلف از قوانین قانونی برای تشکیل شرکت  بازرسی اموال و تقسیم سود و زیان دارای مسئولیت کیفری می شوند.

به موجب بخش 11 قانون تجارت از ماده 243 به بعد آن ،قانونگذار به مقررات جزایی در مورد شرکتهای تجاری سهامی اشاره کرده است:

1)در شرکتهای  سهامی اگر عالما و برخلاف واقع پذیره نویسی تصدیق شود.

2)اگر اعلامیه پذیره نویسی برخلاف واقع منتشر شود.

3)اگر در تعیین ارزش آورده های غیر نقد تقلبی شود.

4)اگر مطالبی که هیات مدیره موظف است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند از جمله گزارشات مجامع عمومی کلا یا بعضا خودداری کند و یا اطلاعات خلاف واقع ارائه دهد.

صدور سهام قبل از ثبت شرکت تجاری سهامی:

همانطوری که می دانید شرکت برای انجام فعالیت نیاز به ثبت دارد بنابراین مطابق قانون تجارت هرکس در شرکتهای سهامی قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت منتشر کند و یا در صورتی که ثبت شرکت را با حیله و  تقلب انجام داده باشد دارای مسئولیت کیفری است.

انتقال سهام در شرکت های تجاری :

همانطوری که میدانید سهام در این نوع شرکت ها به سهام با نام و بی نام تقسیم میشود که هر کدام در جای خود قابل بحث است . سهام دارای ارزش مالی است که قابلیت نقل و انتقال را دارد ولی این نقل و انتقال در چه صورتی ایجاد مسئولیت کیفری خواهد کرد:

انتقال سهام بی نام قبل از پرداخت به شرکت تجاری :

اشخاصی که دارای سهام بی نام هستند باید تمامی مبلغ  آن سهام پرداخت شود و نوعی سند در وجه حامل است که در دست هر کسی باشد شخص را مالک می داند بنابراین به موجب قانون تجارت هرکس قبل از پرداخت کلیه مبالغ اسمی سهم، سهام بی نام صادر کند دارای مسئویت کیفری است

انتقال سهام بانام در صورت عدم پرداخت 35% آن:

و کسانی که دارای سهام با نام هستند اگرحداقل 35% مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد و آن را منتقل کند مجرم است.

عدم ذکر مبلغ اسمی در سهام :

تمامی قطعات سهام دارای مبلغ اسمی می باشند بنابراین هرکس بدون ذکر مبلغ اسمی سهام و یا حتی گواهینامه موقت سهم صادر کند مجرم است.

مسئولیت کیفری رئییس و اعضای هیات مدیره شرکت تجاری:

در پرداخت وجه سهام ، تعهد به پرداخت وجود دارد که نسبت به مابقی وجه آن اعضای هیات مدیره مسدول مطالبه وجه ان هستند بنابراین در صورتی که ظرف مهلت مقرر در قانون تجارت  مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا تا دو ماه قبل از مهلت فوق هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننماید .

مسئولیت کیفری شرکت

عدم تنظیم صورت جلسه در مجامع :

در صورت تشکیل جلسات مجامع ، رئیس هیات مدیره  موظف است صورت جلسه ای تنظیم و اسامی حاضرین در ان راقید کنددر صورت عدم تنظیم آن مسئولیت کیفری خواهد داشت.

تقسیم منافع موهوم بین صاحبان سهم :

رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و تراز نامه ، مزورانه منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند و همچنین به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ترازنامه غیر واقع به صاحبان سهام ارائه دهند دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.

استفاده از اموال شرکت :

رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال شرکت را بر خلاف واقع برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگر که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.

استفاده از منافع شرکت برای مقاصد شخصی :

اگر مدیران با  سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف واقع منافع شرکت را برای مقاصد شخصی خود استفاده کنند به موجب قانون ارای مسئولیت کیفری خواهند بود

مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری در قانون مجازات اسلامی  و جرائم را یا نه ای :

در خصوص مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در قانون مجازات اسلامی و جرائم را یا نه ای توضیح داده می شود که در صورت ار تکاب جرم توسط مدیران در راستای اهداف شرکت منتهی به انحلال و توقیف اموال که یکی از مجازا تهای آن می باشد

پیشنهاد ما به شما مطالعه

مسئولیت کیفری شرکت/مدیران /در قانون جرائم رایانه ای /کاربردی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قالب جرائم رایانه ای

 

 

ثبت شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چطور می تونیم به شما کمک کنیم؟

برای حل مشکلات حقوقی خودتان به ما اعتماد کنید و با ما تماس بگیرید.

آخرین مقالات