چگونه قولنامه دستی تنظیم کنم؟

1

تنظیم قولنامه دستی ..
تنظیم قولنامه دستی ..

1
0

هر معامله ای که  بین افراد منعقد میگردد می تواند به صورت عادی یا رسمی باشد که ما در این مختصر هریک را برای شما توضیح خواهیم داد

سند عادی  مبایعه نامه ريال قولنامه یعنی چی : زمانی که شما با شخصی دیگر که قصد معامله ای بر روی یک مال اعم از خانه ، اتومبیل و.. دارید پس از توافقات اولیه نسبت به شرایط و اوضاع احوال قرارداد و موضوع مورد معامله  و قیمت آن که ثمن معامله نامیده میشود می توانید توافقات خود را مکتوب کنید حال مکتوب شدن توافقات به چند صورت انجام می شود

  1. سند عادی
  2. سند رسمی

سند عادی چیست : اگر توافقات شما نسبت به مال و قیمت آن به صورت مکتوب یا نوشته ای که در یک برگه معمولی و یا حتی برگه ای که امروزه در املاک تنظیم میشود نگارش شود و ذیل آن توسط خریدار و فروشنده و ۲ نفر شاهد امضا یا اثر انگشت زده شود در واقع این سند یک سند عادی خواهد بود که به آن قولنامه نیز گفته میشود

قولنلمه می تواند حاکی از انتقال یک مال باشد یا تعهد به انتقال آن

سند رسمی چیست : زمانی که توافقات شما در دفاتر اسناد رسمی به موجب سند رسمی تنظیم گردد و توسط سر دفتر امضا و مهر گردد

بنابراین قولنامه می تواند انتقال یک مال باشد و یا تعهد به آن ، یعنی زمانی که شخصی مالی را که به  موجب سند رسمی که به نام خودش میباشد به شخص دیگری منتقل کند باید پس از انتقال سند رسمی  ان را نیز با حضور در دفاتر اسناد رسمی که از آثار عقد و تشریفات انتقال اموال ثبت شده است انجام دهد

اما گاهی شخصی مالی را به شما می فروشد که خود نیز با یک سند عادی مثل قولنامه خریده است بنابراین علاوه بر انتقال مال تعهد به تنظیم سند نیزخواهد داشت دهد .

در واقع شخص متعهد می شود که مالک در تاریخ مشخص حاضر شده و سند رسمی را به نام شما تنظیم کند ، در صورت عدم حضور ، شما به عنوادن خریدار می توانید فروشنده را محکوم به جبران خسارات کنید و در تنظیم سند رسمی می توانید فروشنده و مالک اصلی را ملزم به تنظیم سند کنید

بنابراین قولنامه می تواند یک سند عادی دست نویس با رعایت شرایط قراردادها تنظیم گردد و یا می توان در دفاتر اسناد رسمی سند انتقال را تنظیم نمود

اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می توانید با شماره های اعلامی در سایت تماس حاصل فرمایید و نمونه ای از قولنامه دست نویس را در سایت مشاهده نمایید